اینجا ریشه در خاک دارم/ واکنش عبدالحسین مختاباد به شایعه مهاجرتش

منبع

بخوانید:  نشست خبری سومین جایزه داستان حماسی