این خوراکی‌ها را هر چقدر دلتان می‌خواهد بخورید و چاق نشوید!

غذاهای کالری منفی غذاهایی هستند که کالری بیشتری برای هضم، نسبت به آنچه در آنها وجود دارد، مصرف می‌کنند. این بدان معنی است که شما می‌توانید مقدار زیادی از این غذاها را بدون در نظر گرفتن حجم یا مقدار آن، مصرف کنید. در هر صورت بدن شما به کالری بیشتری نیاز دارد تا آنها را هضم کند و به نوعی کالری ورودی از آن ماده غذایی را خنثی می‌کند.

رای موافق و رای مخالف

این خوراکی‌ها را هر چقدر دلتان می‌خواهد بخورید و چاق نشوید!