این عینک چیز های دیده نشده را نشان می دهد!

یکی از دلایل اصلی نابینایی، دژنراسیون ماکولا وابسته به سن است که باعث می شود مرکز بینایی افراد مسن تار شود یا حتی به طور کامل از بین برود. عینک Arges برای کمک به مکان تصاویر دیده نشده طراحی شده است.منبع