این مناطق تهران بیشترین و کمترین سالمند را دارند

منبع

مدیر اداره سلامت اجتماعی اداره کل سلامت شهرداری تهران با بیان اینکه سالانه دست کم ۱۰ درصد به جمعیت استفاده کننده از خدمات کانون‌های سالمندی در سرای محله‌ها افزوده می شود، گفت: این موضوع از رشد جمعیت سالمندی در پایتخت حکایت دارد.

 

این مناطق تهران بیشترین و کمترین سالمند را دارند

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف