این گیاه بیش از 1200 سم بدن را از بین می برد!

منبع

بخوانید:  لبیکِ فیروزه‌ای پوشانِ صنعت فولاد به امر رهبر انقلاب/فولاد کاوه جنوب کیش رکود تولیدش را شکست