این 3 سارق خانم منازل در کرج را شناسایی کنید+عکس

منبع

این 3 سارق خانم منازل در کرج را شناسایی کنید+عکس

به منظور شناسایی شکات، تصاویر سه خانم سارق با دستور قضایی دادیار شعبه 15 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 شهرستان کرج منتشر شد.