باتری که روی کاغذ بدرد می‌خورد!


باتری که روی کاغذ بدرد می‌خورد! پروژه جدید این محققان استفاده از دمای بالا برای کربن سازی کاغذ بود. در این فرایند کاغذ به کربن خالص، بخار آب و روغن تبدیل می کند.


0 رای موافق و 0 رای مخالف