بارش شدید باران در دیواندره – کردستان


بارش شدید باران در دیواندره – کردستانمنبع

بخوانید:  تشخیص هویت تعدادی از شهدا حادثه شاهچراغ انجام شده است