بارش شدید باران و جاری شدن سیل در آستارا

منبع

بخوانید:  مسئولان شهرستان آبیک برای پیشگیری از غرق شدگی در رودخانه و سد زیاران تشکیل جلسه دادند