بارش شدید و استوایی باران در آبیک قزوین


بارش شدید و استوایی باران در آبیک قزوینمنبع

بخوانید:  کاهش ۲۲ درصدی کشتار در ۱۰ ماه امسال نسبت به سال قبل