بازتعریف کارکردهای اقتصادی بهینه فعالیت های بازار مرکزی میوه و تره بار برای افزایش کارایی ملی

منبع

بخوانید:  ایجاد استراحتگاه در جاده‌های استان ضروری است