بازدارندگی در حوزه ساخت‌و‌ساز غیرمجاز از اهداف اعمال صحیح ماده ۱۰۰


آیا این خبر مفید بود؟

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در رابطه با ماده ۱۰۰ و پرونده‌های مرتبط به آن نادیده گرفته می‌شود، تخلفات مهندسین ناظر است چراکه وظیفه این افراد نظارت بر عملیات اجرائی یک ساختمان می‌باشد و چنانچه به وظایف خود عمل نکنند بر مبنای تبصره ۷ماده ۱۰۰ متخلف محسوب شده و بایستی به مراجع قانونی جهت رسیدگی ارجاع شوند.

این مقام مسئول گفت: باید در نظر گرفت مواردی که با ضوابط طرح تفصیلی همخوانی نداشته و یا احیانا از استحکام بنای مناسبی برخوردار نیست نباید فقط به جریمه بسنده کرد چراکه متاسفانه در برخی مناطق شهری به علت عدم نظارت صحیح با یک توسعه شهری ناموزونی مواجه هستیم که ساکنین آن غالبا هیچ اطمینانی از ایمنی ساختمان‌های محل سکونت خود ندارند.


میرمحمد غراوی عنوان کرد: از تصمیمات مناسب شهرداری و شورای شهر که پس از آن توسط فرماندار در هیات تطبیق تایید گردیده و جنبه بازدارندگی  نیز در پی خواهد داشت، اجرای تبصره ۱۱ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است چراکه بر مبنای آن شهرداری هر ساله موظف به تعیین جرائم ماده ۱۰۰ متناسب با ارزش معاملاتی املاک بر اساس واقعیت است که غالباً یک پنجم یا یک ششم نرخ ارزش واقعی روز آن منطقه می‌باشد.

غراوی بیان کرد: مسئولین شهرستان تبصره ۱۱ماده ۱۰۰ را برای اولین بار در شهرستان به خوبی بررسی نموده‌اند که این حق مردم شهرستان است زیرا قرار نیست، شهر را به سمتی ببریم که یکسری سوداگری‌ها به منظور زیان به منافع جمعی مردم شهر شکل بگیرد، در واقع ما باید عامل بازدارندگی ایجاد کنیم و یکی از راه‌های آن نیز همین اعمال صحیح ماده ۱۰۰ است.

بخوانید:  آن چیزی که در حال اکران است سینمای ایران نیست + ویدیو

معاون استاندار تهران گفت:شهرداری موظف به تعیین جرائم ماده ۱۰۰ متناسب با ارزش معاملاتی املاک است.

منبع


|

بازدارندگی در حوزه ساخت‌و‌ساز غیرمجاز از اهداف اعمال صحیح ماده ۱۰۰