بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی، «مشاور مولوی عبدالحمید»

بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی، «مشاور مولوی عبدالحمید»

مولوی عبدالمجید مرادزهی در ماه‌های اخیر از طریق ارتباط با رسانه‌های بیگانه اقدامات متعددی در مسیر تشویش اذهان عمومی داشته است.


آیا این خبر مفید بود؟


|

منبع