بازداشت پدر مهسا امینی تکذیب شده است

منبع

بخوانید:  رهایی نوجوان کهنوجی از چنگال آدم‌ربایان پس از حدود ۲ ماه