بازداشت پنجمین عضو شورای شهر در خوزستان طی یک هفته اخیر

منبع

 

لازم به ذکر است که ابتدای هفته نیز دادستان هویزه از بازداشت سه عضو شورای شهر این شهرستان به اتهام جعل اسناد و تحصیل مال از طریق نامشروع خبر داده بود، همچنین چند رو پیش نیز یکی دیگر از اعضای شورای فعلی شهرستان خرمشهر(رییس جدی شورا) به اتهام ارتشاء بازداشت شد.

بازداشت پنجمین عضو شورای شهر در خوزستان طی یک هفته اخیر

بخوانید:  به جای نمونه‌برداری با MRI می‌توان سرطان را زودهنگام شناسایی کرد