بازدید استاندار آذربایجان‌ غربی از طرح های تحولی قوه قضاییه در زندان ارومیه


|

منبع

خبرنگار: علی غیور 


 بازدید استاندار آذربایجان‌ غربی از طرح های تحولی قوه قضاییه در زندان ارومیه