بازدید اصحاب رسانه از کارخانه سها ۱و۲ هلال احمر


تاریخ:

منبع

Seyed Ali Saleh


عکاس:


سید علی صالح


|

صبح امروز اصحاب رسانه از کارخانه تجهیزات پزشکی و داروسازی سها ۱ و ۲ هلال احمر بازدید کردند .