بازدید دبیر شورای نظارتی خراسان رضوی از سالن ۶۰۰۰ نفری مجموعه ثامن الائمه (ع)به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی، رییس اداره فنی و مهندسی ورزش و جوانان خراسان رضوی در جریان این بازدید گفت: کلنگ زنی سالن ۶۰۰۰ نفری مجموعه ورزشی ثامن الائمه سال ۱۳۸۵ انجام شد و با گذشت ۱۸ سال کماکان آماده بهره برداری نبود 
فرزاد آقا بیگی گفت : با روی کار آمدن دولت شهید جمهور و کار جهادی ورق برگشت  اعتبار مورد نیازجهت تکمیل آن ۱۵۰ میلیارد تومان بود که در دولت سیزدهم اعتبار تکمیلی ۱۵۰ میلیارد تومانی  تامین شد، ۶۵ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی و ۸۵ میلیارد تومان اعتبار   استانی که ۵۵ میلیارد آن از  اعتبارات مناطق نفت خیز بود.

 

 منبع

بخوانید:  ۶ داوطلب تایید صلاحیت شده در هرمزگان رد صلاحیت شدند