بازدید زیرساختی‌ها از زیرساخت اینترنت مشهد

منبع

بازدید زیرساختی‌ها از زیرساخت اینترنت مشهد

معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت که برای حضور در نشست و هم اندیشی مدیران شرکت در مشهد مقدس حضور یافته بود از مراکز ارتباطی زیرساخت این استان بازدید کرد.

در ابتدا این بازدید مهندس حمیدرضا رضائی نیا مدیر ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی گزارشی از اقدامات و عملکرد این استان را در ارتباط با وضعیت ارتباطات و برنامه های توسعه زیرساخت های ارتباطی ارائه کرد.
وی در این بازدید از سوی مهندس خباز عضو هیات مدیره و مهندس دلگیر مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی، حسنعلی عیسی زاده مدیرکل دفتر هیات مدیره و روابط عمومی و امور بین الملل ، مهندس موسوی مدیر امور هماهنگی استانها و حمید رضا رضائی نیا مدیر ارتباطات زیرساخت استان همراهی شد.