بازدید معاون وزیر صمت از نمایشگاه تخصصی صنعت


Ezatollah soufi

محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت و مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت استان مرکزی بازدید کردند.
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت استان مرکزی، به‌ عنوان بزرگترین گردهمایی اقتصادی در اراک(پایتخت صنعتی ایران) با مشارکت بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی بزرگ کشوری در اراک محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی برپا شد.منبع