بازدید مهمانان خارجی از عمارت خسروآباد سنندجآیا این خبر مفید بود؟

مهمانان خارجی در جریان “نخستین همایش بین‌المللی هورامان‌شناسی ” از عمارت خسروآباد سنندج بازدید کردند.

منبع


بخوانید:  30 طرح آماری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین اجرا شد