بازدید میدانی معاون توسعه ومنابع انسانی ورزش و جوانان لرستان از اماکن ورزشی پلدختر

منبع


|

بازدید میدانی  معاون توسعه ومنابع انسانی ورزش و جوانان لرستان از اماکن ورزشی پلدختر

حسنوند تصریح کرد: بحث تجهیزات  هیات های ورزشی نیز به عنوان یکی از مطالبات جامعه ورزش پلدختر پیگیری شده و دراختیار آنها قرار  خواهد گرفت.

حسنوند با بیان اینکه اجاره اماکن ورزشی پلدختر  با هماهنگی  مدیریت شهرستان و ماده ۸۸  به خوبی مدیریت می شود، گفت: امیدواریم خدمات دهی خوبی به جامعه ورزش شهرستان  پلدختر که از لحاظ ورزشی از شهرستان های مهم استان بوده  انجام گیرد.