بازدید نماینده فدراسیون جهانی اسکی از پیست اسکی تمندر الیگودرز

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

بازدید نماینده فدراسیون جهانی اسکی از پیست اسکی تمندر الیگودرز

“برنارد گایراد” نماینده فدراسیون جهانی اسکی از پیست اسکی تمندر الیگودرز بازدید کرد.