بازدید ویژه هاشمی از روند آماده سازی ورزشگاه آزادی برای حضور در لیگ قهرمانان

منبع

بخوانید:  نقش گردان شناسایی نیرو هوایی در آزادسازی خرمشهر