بازنده اصلی استیضاح وزیر صمت تولیدکنندگان هستند

بازنده اصلی استیضاح وزیر صمت، تولیدکنندگان هستند/ فاطمی امین اعتقاد جدی به توسعه دارد

 

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در این نامه با بیان اینکه اعتقاد فاطمی امین به توسعه وی را از سایر مدیران متمایز می‌کند، عنوان‌کرد: این شاخص موجب شده در همه حوزه‌های کاری شاهد تحولات اساسی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای گسترده باشیم، بزرگ‌ترین تحول و رشد صنعتی کشور در دوران وزارت وی در نزدیک به ۲ سال گذشته اجرا شده است.


خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران: بازنده اصلی استیضاح وزیر صمت تولیدکنندگان هستند

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف