بازگشایی ادارات و مدارس روستایی

سخنگوی ستاد مدیریت بحران استان با بیان اینکه با دستور استاندار خراسان شمالی محدودیت ها و مصوبات این ستاد برای هفته آینده هر بیست و چهار ساعت تغییر خواهد کرد ، گفت : ساعات کاری ادارات و دستگاه های اجرایی از روز شنبه یکم بهمن ماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود که در صورت امکان از سوخت جایگزین استفاده شود.


|

بازگشایی ادارات و مدارس روستایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمد تقی ولیان با بیان این خبر افزود: مدارس روستایی به دلیل فراهم نبودن بستر شاد باز و مدارس شهرها روز شنبه مجازی و دانشگاه ها نیز از هشتم بهمن ماه دایر خواهد بود.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع