بازگشایی تمامی راههای روستایی لرستان در پی بارش برف

منبع

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای لرستان  تصریح کرد: رانندگان باید از سفرهای غیرضروری پرهیز و برای عبور از مناطق کوهستانی خودروی خود را به امکاناتی از قبیل زنجیر چرخ و سیستم گرمایشی تجهیز کنند.


بازگشایی تمامی راههای روستایی لرستان در پی بارش  برف

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف