بازگشت خواننده آن سوی آبی به ایران؟

با انتشار عکس عماد طالب زاده و برادرش، خبرهای زیادی از بازگشتِ حمید طالب زاده به ایران منتشر شد.

 

منبع

بازگشت خواننده آن سوی آبی به ایران؟

 

حمید+طالب+زاده

انتهای پیام//

|