بازگشت سام درخشانی به سبنما

فیلم سینمایی «پالتو شتری» از هفته آینده با بازی سام درخشانی ،بهاره کیان افشار، لیندا کیانی، بانیپال شومون، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره آزاد، پریوش نظریه، علیرضا مهران، طوفان مهردادیان و رضا شیخ انصاری به سینماهای سراسر کشور می‌آید.

«پالتو شتری» با بازی سام درخشانی، بهاره کیان افشار، لیندا کیانی، بانیپال شومون، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره آزاد، پریوش نظریه، علیرضا مهران، طوفان مهردادیان و رضا شیخ انصاری است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف


|