بازگشت ۱۴ ماهیگیر ایرانی پس از ۸ سال اسارت در سومالی

۱۴ ماهیگیر ایرانی که در اسارت گروهک تروریستی الشباب در سومالی بودند با رایزنی و اقدامات وزارت امور خارجه پس از ۸ سال آزاد شدند و به کشور بازگشتند.منبع