بازی‌های همبستگی اسلامی؛ میرزا طیبی چهارم شد

منبع

مهسا میرزا طبیبی با کسب رتبه چهارم رقابت های پرش با نیزه بانوان به کار خود در بازی های کشورهای اسلامی پایان داد.