بازیکنان به خودباوری رسیده‌اند/ روزهای خوب استقلال در پیش است

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف