بازیکنان فصل گذشته فولاد و فجر شهید سپاسی به صنعت نفت آبادان پیوستند


بازیکنان فصل گذشته فولاد و فجر شهید سپاسی به صنعت نفت آبادان پیوستند

وحید نامداری بازیکن فصل گذشته فولاد خوزستان و محمد قنبری بازیکن فجر شهید سپاسی شیراز، با عقد قراردادی به تیم صنعت نفت آبادان پیوستند.

منبع