بازیکن هندبال سپاهان: پیروزی الکاظمه، عقلانی نبود

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع