باشگاه استقلال: توهین کردند، شکایت کردیم!

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف