باطل نابود شدنی است و انقلاب اسلامی ایران طلیعه بیداری ملت ها است

کد خبر: ۲۰۵۲۳۵۵

باطل نابود شدنی است و انقلاب اسلامی ایران طلیعه بیداری ملت ها است

۱۴۰۲/۱۱/۱۴ – ۰۱:۱۶:۰۲

باطل نابود شدنی است و انقلاب اسلامی ایران طلیعه بیداری ملت ها استمنبع

مصطفی میر سلیم در رشته توییتی درباره قدرت انقلاب اسلامی ایران نوشت.