بالغ بر ۱۳۰۰ مدرسه در سیستان و بلوچستان آماده پذیرش مسافران نوروزی


بالغ بر ۱۳۰۰ مدرسه در سیستان و بلوچستان آماده پذیرش مسافران نوروزی

ذوالفقاری خاطر نشان کرد: در کنار مدارس، تمامی خانه های معلم موجود در استان، اردوگاه ها، مجتمع شهید بهشتی زاهدان و سایر فضاهای موجود برای اسکان مسافران نوروزی پذیرش خواهند داشت.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع


|