بایدن را به خانه سالمندان ببرید!


بایدن را به خانه سالمندان ببرید!

مشاور ترامپ معتقد است بایدن باید به مرکز نگهداری از سالمندان برود نه کاخ سفید.


میلر بار دیگر گفت، متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا باید در نظر گرفته شود. متمم بیست و پنجم به برکناری رئیس جمهور از سمت خود می‌پردازد.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف