بایدن قانون وضع اضطراری درمورد ایران را تمدید کرد


بایدن قانون وضع اضطراری درمورد ایران را تمدید کرد

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف