باید ترفندهای قاچاقچیان را در ترویج شیوع اعتیاد بر هم بزنیم

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: تعامل مستمر قضایی و اجرایی می‌تواند ترفندهای قاچاقچیان را در ترویج بروز و شیوع اعتیاد و قاچاق موادمخدر بر هم بزند.

منبع

باید ترفندهای قاچاقچیان را در ترویج شیوع اعتیاد بر هم بزنیم

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف