باید دلایل گران‌شدن کالا شفاف بیان شود


رئیس‌جمهور: اینکه به شکل ناگهانی یک کالایی توسط واحدهای صنفی گران می‌شود حتماً برای مردم گره ذهنی ایجاد خواهد کرد و ضروری‌ست اگر اتحادیه‌های صنفی دلایل قانع‌کننده‌ایی دارند، صریح و شفاف برای مردم بیان شود و اگر دلیل قانع‌کننده ندارد، با آن مقابله شود.
متأسفانه بخش خودرو به محلی برای فضاسازی علیه دولت تبدیل شده؛ وزارت صمت نباید در قامت خودروساز ظاهر شود بلکه علاوه بر مقابله جدی با انحصار و فراهم کردن شرایط رقابتی باید در جایگاه تنظیم‌گری داشته باشد و با حمایت، هدایت و نظارت، کمیت و کیفیت خودرو را از خودرو ساز مطالبه کند.منبع