با اعلام اسامی تیم ملی نوجوانان؛ پنج اصفهانی در لیست حسین عبدی


گیلان: ماهان صادقی، مهدی اخوان

تهران: ابوالفضل ذلیخایی، آرشا شکوری، محمدحسین شریفی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سمیر حبوباتی، نیما اندرز، ایلیار رحمانی، فائز طالقانی، امیررضا جدی، علیرضا همائی فرد، ابوالفضل موردی، محمدامین رستمی، امیرمهدی جان قوری، رضا غندی‌ پور

خراسان رضوی: یونس حسینی، علیرضا آراسته، امیرمحمد بادآور


اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی نوجوانان اعلام شد.


|