با تمام توان از جوانان حمایت می کنیم

منبع

 مسئول ورزش و جوانان استان با تاکید بر این موضوع که حوزه ورزش و جوانان حوزه سیاسی نیست تصریح کرد؛ نباید فعالیت های سازمان های مردم نهاد این بخش زیر سایه سیاست قرار گیرد و ما به عنوان یک مجموعه واحد تمرکز خود را بر روی فعالیت های مدنی در راستای کمک به افراد جامعه به ویژه تامین نیازهای اساسی قشر جوان جامعه مانند: مسکن، اشتغال، ازدواج و … انجام خواهیم داد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف