با دستور رییس جمهور صورت مالی 1000 شرکت دولتی یا عمومی منتشر شد

کد خبر: ۲۰۱۳۱۱۸

احسان خاندوزی درباره اعلام صورت مالی 1000 شرکت دولتی یا عمومی توییتی را منتشر کرد.

۱۴۰۲/۰۸/۰۹ – ۰۰:۲۴:۰۱

خاندوزی : با دستور رییس جمهور صورت مالی 1000 شرکت دولتی یا عمومی منتشر شدمنبع