با هیولای بچه‌کُش قهرم!


شعرخوانی سیدجعفر حیدری درباره کودکان فلسطینی در خبرگزاری برنامنبع

بخوانید:  گروه« ائتلاف اتحاد پیشرو» وارد فضای تبلیغاتی انتخابات اتاق بازرگانی قزوین شد