بخت مدافع اسبق پرسپولیس باز شد +عکسبخت مدافع اسبق پرسپولیس باز شد +عکس

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف