بخش سوم سوالات از نامزدها


بخش سوم سوالات از نامزدهامنبع

بخوانید:  امیرعبداللهیان خواستار همکاری کشورهای اسلامی برای پایان یافتن کشتار فلسطینی ها شد