برای افزایش درآمد گردشگری و ترانزیت و صادرات برنامه‌های مشخص دارم

سعید جلیلی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در چهارمین مناظره انتخاباتی:

برخی مباحث نشان داد که می‌توانیم در چند سال آینده انتخابی کنیم که فرصت‌ها را به طور حداکثری استفاده کنیم یا دچار بحث‌هایی شویم که فایده‌ای برای کشور نخواهد داشت.

ما امروز با برنامه‌های مشخص در اینکه چگونه می‌توان از گردشگری در سیاست خارجی برای افزایش درآمد‌های کشور استفاده کرد و از موقعیت جغرافیایی مثل ترانزیت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

امروز کشور می‌تواند در برخی کالاها به منطقه شود و می‌توانیم کالاهایی مثل گندم را به داخل کشور بیاوریم و تبدیل به آرد کرده و به سایر کشورها صادر کنیم چون سیلوهای ما با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند.

کشور فردی می‌خواهد که بتواند اجماع ایجاد کند و من زمانی که در شورای عالی امنیت ملی بودم شورای عالی امنیت ملی محل اجماع بخش‌های مختلف کشور شده بود.منبع

بخوانید:  عملیاتی جهانی برای مقابله با فروش مواد مخدر در دارک وب