برای خرید ارزان‌تر اجناس ایرانی به این کشور همسایه سفر کنید+عکس

تصویری از یک فروشگاه در امارات منتشر شده که به بحث گران فروشیِ داخلی برخی اجناس نسبت به مشابه صادراتی آن دامن می زند.

منبع


|