برای مشارکت اجتماعی جوانان باید تلاش کرد


|


 

 وی، به قول مساعد شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر احداث یک پارک ویژه بانوان در مناطق ۱۱ گانه شیراز اشاره کرد و گفت: باغ مهربانو به صورت کامل در اختیار دختران و بانوان شیرازی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، محمد هادی ایمانیه با اشاره به گزارش های اعلام شده مبنی بر میزان کاهش آمار طلاق در اثر فعالیت های موسسه بهار نکو گفت: بازدهی و اثربخشی فعالیت بهارنکو از طریق تحقیق پژوهشی بررسی و نتایج آن اعلام شود؛ در صورت موفقیت برنامه های این موسسه در کاهش طلاق، این برنامه ها در سطح ملی ارائه دهید.

 

منبع